ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  1. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΙΚΡΩΝ ΜΑΙΑΝΔΡΙΚΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ 2-3GHZ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ
  2. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ
  3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ GSM
  4. ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ
  5. ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΒΑΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
  6. ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ UNIVERSAL SERIAL BUS 1.1 (USB1.1) ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
  7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ, ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΤΟ
  8. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
  9. ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΡΑΝΤΑΡ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΜΕ ΚΙΝΗΤΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ
  10. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ-ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ VC.NET ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΤΑΧΥΤΕΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗ ΡΟΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΣΕΠΗΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ BLUETOOTH, WIFI, ΚΑΙ GPSRS
  11. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΒΒ84 ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΦΩΤΟΝΙΩΝ ΜΕ ΚΥΜΑΤΟΔΗΓΟΥΣ
  12. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΡΙΓΗΤΗ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ
  13. Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΒΑΣΗΣ ΟΛΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (ENTIRE-DOMAIN) ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΤΥΠΟΥ HALLEN KAI POCKLINGTON
  14. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ OSGI
  15. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ WEB SERVICES (J2EE)
  16. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΩΝ, CHEBYSHEV ΚΑΙ CHIRP ΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΜΟΝΟΠΟΛΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ
  17. ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΠΟΛΟΓΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ NS-2
  18. ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ, ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΤΟ
  19. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
  20. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ 2-3 ΚΑΙ 5-6GHZ
  21. ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ WEB
  22. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ
  23. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ WLAN ΥΠΟ ΦΟΡΤΙΟ ΑΛΛΗΛΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
  24. ΣΧΕΔΙΑΣΗ CMOS ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΜΕ RAIL-TO-RAIL ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΘΕΝΗ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
  25. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ CONTEXT AWARE ΣΧΕΣΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  26. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ CONTENT-ADDRESSABLE ΔΙΚΤΥΟΥ PEER-TO-PEER ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ DDOS
  27. ΜΕΛΕΤΗ ΡΟΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ GRIDS ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
  28. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ SECURE USER PLANE LOCATION
  29. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  30. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  31. ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ VAR ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
  32. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΝΟΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
  33. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΔΙΟΜΕΤΡΩΝ
  34. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ XILINX FPGAS
  35. ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MICROEMPIX/FPGA ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
  36. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ FPGA
  37. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΗΜΙ-ΕΠΙΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΣΤΑΔΟΠΟΙΗΣΗ
  38. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΑ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  39. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
  40. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ
  41. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΜΕ ΑΣΥΧΡΟΝΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΤΑΞΗΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ
  42. ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΘΛΑΣΤΙΚΟΙ ΦΩΤΟΝΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΦΩΤΟΝΙΚΟΥΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ
  43. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΗΡΑΓΓΩΝ
  44. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
  45. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΥΜΑΤΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ
  46. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
  47. ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
  48. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
  49. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΩΝΙΚΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΣΟ ΤΩΝ ΡΟΠΩΝ (ΜΟΜ)
  50. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΟΡΩΝ-ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
  51. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΓΡΑΠΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
  52. ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
  53. ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΑΦΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΚΥΟΤΟ
  54. ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΩΝ
  55. ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  56. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΤΗΧΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΛΗΠΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΜΠ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΘΕΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
  57. ΚΥΚΛΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΟΝΩΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
  58. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ (DVB) Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ-Η ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MHP
  59. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ MFN ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ DVB-T ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
  60. ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΠΕΔΟΝ ΔΙΑΛΕΙΨΕΩΝ
  61. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
  62. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΜΕΣΩ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
  63. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΑΝΟΥ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
  64. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΓΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (DTT). ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ
  65. ΕΠΙΓΕΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ
  66. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ DVB-T ΑΠΟ ALLOTMENT ΣΕ ASSIGNMENT ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ CHESTER 97 ΚΑΙ RRC 04, RRC 06
  67. ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ
  68. ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  69. ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
  70. ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TCP/IP ΣΕ ΚΙΝΗΤΟ ΔΕΚΤΗ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (DVB-T)
  71. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
  72. Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLP ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΔΙΚΤΥΟ
  73. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
  74. ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕ-ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ
  75. ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ WLAN ΚΑΙ WIMAX
  76. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΚΦΟΡΤΙΣΕΩΝ: ΤΟ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ
  77. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
  78. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ
  79. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WAVELETS ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
  80. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ GSM/DCS ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
  81. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  82. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

   Advertisements

   Leave a comment »

   ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

   Leave a comment »

   ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

   Leave a comment »

   ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

   1. ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ
   2. Γ’ ΚΠΣ: ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
   3. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΝΙΚΛΟΤΡΟΦΕΙΟΥ
   4. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΡΜΟΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
   5. ΈΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ-ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
   6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ MACRO MARKETS
   7. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΓΑSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ
   8. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
   9. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
   10. LOGISTICS KAI ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
   11. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ, ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ)
   12. Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
   13. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ –ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΙΔΙΩΤΙΚΟ & ΔΗΜΟΣΙΟ TOMEA)

   Leave a comment »

   ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

   Comments (1) »

   ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

   Leave a comment »

   ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

    1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
    2. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΑΝΩΣΤΙΚΩΝ ΦΛΕΒΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΧΥΤΗ ΤΥΠΟΥ ΡΟΖΕΤΑΣ
    3. ΑΝΑΥΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ
    4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΟΚΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΝΕΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
    5. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΕ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
    6. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΜΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΠΥΘΜΕΝΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟΥ ΒΑΘΟΥΣ
    7. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΥΡΒΩΔΟΥΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΘΙΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ
    8. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
    9. ΕΜΜΕΣΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΛΙΠΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΟΚΙΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ
    10. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ
    11. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΝΤΟΧΗΣ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
    12. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ
    13. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
    14. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΝΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
    15. Η ΜΟΝΗ ΣΤΡΟΦΑΔΩΝ: ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ-ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
    16. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΘΕΟΔΟΛΙΧΟ (RTS)
    17. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΡΥΟΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
    18. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
    19. ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΥΟ ΛΩΡΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
    20. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΙΡΟΦΟΥ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
    21. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΜΕ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΕΝ 13719
    22. ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΡΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΩΝ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
    23. ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΡΙΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
    24. ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΩΝ ΙΝΩΝ ΣΕ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΜΗΤΡΑ
    25. ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ-ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
    26. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ GPS-RTS
    27. ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
    28. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΗ-ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΤΟΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

     Leave a comment »